• Jeffrey van Rossum

Miniblog #30 de spotting session⠀

De schetsen zijn gemaakt, de ideeën en concepten voor de muziek liggen klaar en de film zit op slot of is in een vergevorderd stadium. Ik zou niet weten hoe een spotting session in het Nederlands heet maar het is het moment waarop regisseur en componist samenkomen om te bepalen waar muziek komt, waar het start, waar het eindigt en wat de muziek moet vertellen. ⠀


Het belangrijkste is dat de componist de film begrijpt, het plot, de filmische intenties, zodat de componist muzikaal kan bijdragen aan de visie van de regisseur. Dingen als tempo, sfeer, thematische connecties (zie vorige blog) zijn zinvolle onderwerpen om te bespreken.⠀

De spotting session is altijd teamwork, de ideeën van zowel componist als regisseur komen hierin samen. Een soort van uitgeschreven spotting session van een regisseur zijn altijd fijn, maar om vragen te kunnen stellen of zelf met ideeën te komen is onmisbaar. Ik heb ook weleens spotting sessions overgeslagen wegens tijdgebrek, maar heb daar achteraf altijd spijt van. Het ontneemt heel veel onduidelijkheid en discussiepunten later in het proces. De tijd die het kost win je heel makkelijk terug.⠀

Uiteraard is er na de spotting session ruimte voor een klein experiment. Zo kan het zijn dat het bedachte moment om een cue te starten in de praktijk toch niet lekker valt en dan is het goed om te schuiven, als je dit ook aangeeft naar de regisseur toe.⠀